Certyfikaty i atesty sejfów. Rodzaje i co warto o nich wiedzieć?

Sejfy z certyfikatem i atestem. Rodzaje i co warto o nich wiedzieć?

Chcesz kupić sprawdzony sejf, ale zastanawiasz się, jak wybrać solidny produkt, który spełni Twoje oczekiwania i skutecznie ochroni to, na czym najbardziej Ci zależy? Odpowiedź jest prosta – postaw na taki produkt, który może pochwalić się posiadaniem atestu potwierdzającego jego parametry oraz funkcjonalności!

Sprawdź, czym dla sejfów są certyfikaty, jaka instytucja odpowiada za ich wydawanie, a przede wszystkim – jakie rodzaje atestów wyróżniamy.

Czym są i do czego służą atesty i certyfikaty dla sejfów?

Certyfikacja stanowi jeden z kluczowych elementów, który daje Ci pewność, że masz do czynienia z sejfem, który został dokładnie przetestowany, a jego jakość oraz możliwości potwierdzają konkretne badania w warunkach laboratoryjnych. Każdy certyfikowany sejf powinien posiadać tabliczkę znamionową zainstalowaną na obudowie sejfu (najczęściej na wewnętrznej stronie drzwi) jasno określającą wydawcę certyfikatu, numer certyfikatu, klasę odporności, numer fabryczny produktu, jego wagę oraz datę produkcji. Dodatkowo każdy z producentów udostępnia kopie posiadanych certyfikatów w wersji PDF – taki dokument może się przydać np. przy ubezpieczaniu zawartości sejfu w towarzystwie ubezpieczeniowym. 

W Polsce jednostką odpowiedzialną za wydawanie tego typu dokumentacji jest IMP, czyli Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Rola tej organizacji polega na weryfikacji sejfów pod kątem spełniania wymogów odporności na włamanie lub ognioodporności zdefiniowanych w określonych normach technicznych, a następnie wydawaniu (lub przy negatywnej ocenie – odmowie wydania), odpowiednich certyfikatów. W zależności m.in. od typu konstrukcji, jej przeznaczenia i odporności, a tym samym - od zakresu spełnionych wymagań normowych, produkty są przypisywane odpowiednim klasom odporności zdefiniowanym w tych dokumentach.

Właściwa klasyfikacja produktów daje możliwość usystematyzowania ofert producentów, a co najważniejsze dla użytkownika końcowego, daje gwarancję spełniania konkretnych parametrów antywłamaniowych lub ogniochronnych. Certyfikaty IMP wydawane są producentom na konkretne modele produktów, a okres ich ważności, tj. czasu, w którym produkowane sejfy mogą być nim sygnowane, wynosi trzy lata. Po tym okresie producent musi odnowić certyfikat, poddając produkty ponownym testom. Co ważne, w momencie sprzedaży sejfu lub szafy metalowej do ostatecznego odbiorcy certyfikaty stają się ważne bezterminowo, aż do końca użytkowania danego produktu.

Czy tylko certyfikat IMP?

Warto zaznaczyć, że testy wykonywane przez polski Instytut Mechaniki Precyzyjnej są całkowicie niezależne, a co za tym idzie – obiektywne. Jeżeli kupujesz sejf, który posiada tego rodzaju certyfikat - możesz mieć pewność, że produkt spełnia wszystkie określone polskimi przepisami normy.

Na polskim rynku i w naszej ofercie znajdziesz jednak także produkty z certyfikatami wystawianymi przez inne jednostki. Dwa najbardziej prestiżowe i uznawane na całym świecie atesty to:

 • VdS wystawiany przez oficjalną jednostkę akredytacyjną VdS Schadenverhütung GmbH z siedzibą w Kolonii oraz
 • ECB-S wydawany dla produktów z branży zabezpieczeń pasywnych przez ECB (European Certification Body) będący neutralną i niezależną jednostką certyfikacyjną Europejskiego Stowarzyszenia Systemów Bezpieczeństwa (ESSA e.V.) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

To, co łączy te trzy jednostki akredytacyjne to warunki i zasady, według których przeprowadzane są testy produktów oraz wydawane są certyfikaty. Ich podstawą są europejskie normy EN wdrożone przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Wśród oferowanych przez nas produktów znajdziesz także takie, które są opatrzone certyfikatami wydawanymi przez Szwedzki Instytut Badań Technicznych SP oraz amerykański Underwriters Laboratory (w skrócie UL). Dotyczą one sejfów, szaf i kaset ognioodpornych, dla których testy przeprowadzane są odpowiednio według standardów NT Fire 017 oraz UL 72. W naszej ofercie tylko dwóch producentów posiada te certyfikaty – marki Chubbsafes oraz Master Lock. Więcej o tych testach ognioodporności możesz przeczytać w naszym artykule: testy pełnej ognioodporności sejfów

Rodzaje certyfikatów i atestów według norm EN. Jakie wyróżniamy?

Sejfy różnią się od siebie wieloma czynnikami, w tym między innymi: rozmiarami, konstrukcją, jak i przeznaczeniem. To sprawia, że również proces certyfikacji może dotyczyć różnych obszarów, a co za tym idzie - przebiegać na wiele sposobów. Testy IMP, VdS czy ECB-S przeprowadzane są w warunkach laboratoryjnych, a certyfikacja opierają się wyłącznie na wymaganiach odpowiedniej normy europejskiej. Żadne inne wymagania nie są brane pod uwagę. 

Rodzaje testów i proces certyfikacji opierają się przede wszystkim na następujących normach europejskich:

Numer normy

Tytuł

EN 1143-1

Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości - Wymagania, klasyfikacja i metody badań odporności na włamanie - Część 1: Szafy, szafy ATM, pomieszczenia i drzwi do pomieszczeń

EN 1143-2

Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości - Wymagania, klasyfikacja i metody badań odporności na włamanie - Część 2: Systemy depozytowe

EN 14450

Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości - Wymagania, klasyfikacja i metody badań odporności na włamanie - Pojemniki bezpieczne i szafy

EN 1047-1

Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości - Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej - Część 1: Szafy do przechowywania nośników danych

EN 15659

Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości - Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej - Lekkie urządzenia odporne na działanie ognia

EN 1300

Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości - Klasyfikacja zamków o wysokim stopniu zabezpieczenia z punktu widzenia odporności na nieuprawnione otwarcie

 

Odpowiednie normy są stosowane w zależności od przeznaczenia produktu wskazanego przez producenta. W ten oto sposób wyróżniamy następujące dokumenty:

Certyfikaty dla sejfów antywłamaniowych

Ten rodzaj dokumentu informuje bezpośrednio o tym, jaką odporność na włamanie oferuje dany produkt. W tej materii wyróżniamy certyfikaty wydane zgodnie z normami:

 • EN 14450, określającą klasy bezpieczeństwa na poziomie S1 lub S2 tzw. pojemników bezpiecznych i szaf metalowych =.
 • EN-1143-1, stosowaną do sejfów, drzwi do pomieszczeń skarbcowych i skarbców (tzw. pomieszczeń sejfowych) z klasami odporności na włamanie od 0 do XIII. 
 • EN-1143-2, określające klasy bezpieczeństwa od D-0 do D-V dla sejfów i systemów depozytowych oraz od N-II do N-XIII dla sejfów i systemów wrzutowych

Sprawdź naszą propozycję sejfów antywłamaniowych.

Certyfikaty dla sejfów ognioodpornych

Kolejnym obszarem, którego może dotyczyć certyfikacja, jest ochrona przed działaniem ognia. W tym miejscu warto wspomnieć o certyfikatach według następujących norm:

 • EN 1047-1 dedykowaną sejfom i szafom ognioodpornym do przechowywania dokumentacji papierowej (P) oraz nośników danych (DIS). Produkty te zapewniają tzw. „pełną” ognioodporność przy narażeniu na działanie ognia przez 60 lub 120 minut. Odpowiednio wyróżniamy tu oznaczenia klas S 60 P, S 120 P, S 60 DIS oraz S 120 DIS. 
 • EN 15659, która nadaje klasy tzw. „lekkiej” ognioodporności LFS 30 P oraz LFS 60 P wyłącznie do przechowywania dokumentów papierowych na okres 30 lub 60 minut. Produkty testowane według tej normy są zaprojektowane tak, aby zapewnić stosunkowo niższy poziom ochrony przed ogniem, a więc powinny być stosowane do przechowywania mniej istotnych dokumentów.
 • NT Fire 017, która przewiduje szczególnie znaną próbę ogniową trwającą 60, 90 lub 120 minut i jest uważana za standard branżowy. Swoim zakresem ten skandynawski standard obejmuje ochronę przeciwpożarową dla papieru (Paper), cyfrowych i optycznych nośników danych, takich jak pamięci USB, dyski SSD czy płyty CD/DVD (Data) oraz magnetycznych nośników danych, takich jak dyskietek, dysków twardych HDD, klisz czy taśm filmowych lub magnetycznych (Diskette). 
 • UL 72, amerykański standard komercyjny wyróżniający trzy różne poziomy ochrony: klasę 350 dla dokumentów papierowych, klasę 150 dla cyfrowych i optycznych nośników danych oraz klasę 125 dla magnetycznych nośników danych. Czasy odporności mierzone są dla 30, 60 i 120 minut. 

Sprawdź naszą propozycję sejfów ognioodpornych.

Certyfikaty dla szaf na dokumenty niejawne

W ramach wyłącznie polskich przepisów Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie (IMP) nadaje się także certyfikaty szafom metalowym przeznaczonym do przechowywania dokumentacji niejawnej, czyli takiej, która oznaczona jest klauzulami „zastrzeżone”, „poufne”, „tajne” lub „ściśle tajne”. W tym przypadku na nadanym certyfikacie widnieje informacja o zgodności z wymaganiami zapisów:

 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych dla szaf sklasyfikowanych jako Typ 1, Typ 2, Typ 3 lub Typ 4 albo
 • Zarządzeniami Ministerstwa Obrony Narodowej Nr 59/MON z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych i jednocześnie Nr 46 z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii kryptograficznych dla szaf sklasyfikowanych w klasach A, B lub C.

Więcej o tematyce certyfikowanych szaf na dokumenty możesz przeczytać w naszym artykule: szafy na dokumenty niejawne - jak zadbać o bezpieczeństwo.

Certyfikaty dla sejfów na broń

W przypadku konieczności przechowywania broni palnej - każdy sejf powinien posiadać atest potwierdzający minimum klasę bezpieczeństwa na poziomie S1 zgodnie z normą EN 14450 .

Certyfikaty dla zamków

Ostatnią grupą atestów, którą należy wymienić w tym artykule są te nadawane zamkom stosowanym w sejfach. Tutaj standard jest jeden i jest nią norma EN 1300 klasyfikująca zamki o wysokim stopniu bezpieczeństwa z punktu widzenia ich odporności na nieautoryzowane otwarcie. Dokument ten obejmuje zamki, które są odpowiednie do stosowania we wszystkich produktach certyfikowanych zgodnie z EN 14450, EN 1143-1 lub EN 1143-2, o których pisaliśmy wyżej. Zamki – kluczowe, szyfrowe mechaniczne lub szyfrowe elektroniczne - atestowane są w czterech klasach (w kolejności od najniższego do najwyższego poziomu bezpieczeństwa): A, B, C i D.

Podczas precyzyjnie określonych testów zamki są np. sprawdzane pod kątem odporności na ataki destrukcyjne i manipulacje przy użyciu narzędzi mechanicznych lub promieniowania elektromagnetycznego czy chociażby podatności na korozję. Co ważne, w sejfach o określonej klasie odporności na włamanie należy instalować określoną liczbę zamków z odpowiednim atestem. I tak np. minimalne wymagania dla sejfów certyfikowanych zgodnie z EN 1143-1 wyglądają następująco:

Klasa bezpieczeństwa sejfu

Liczba i klasa zamków

0 - II

1 x A

III

1 x B

IV - V

2 x B

VI - X

2 x C

XI - XII

3 x C lub 2 x D

XIII

2 x D

 

Szukasz certyfikowanych sejfów, które zapewnią Ci dopasowany poziom ochrony?

Już teraz koniecznie zajrzyj do naszego sklepu internetowego, w którym czeka na Ciebie ogromny wybór sejfów z certyfikatami. Wybierz i zamów model dla siebie lub swojej firmy. Nie musisz martwić się o przesyłkę, ponieważ nasze produkty dostarczamy na terenie całego kraju!

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl